logo

Ponuka služieb

1. Sprostredkovanie:
  •  kúpy nehnuteľností (byt, dom, pozemok, chata, prevádzkový priestor,..)
  • predaja nehnuteľností,
  • prenájmu nehnuteľností ( ponuka nehnuteľností na prenájom)
  • nájmu nehnuteľností ( vyhľadávanie vhodnej nehnuteľnosti do nájmu)
2. Komplexné služby spojené s prevodom nehnuteľností

3. Poradenstvo:
  • v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami
  • zabezpečenie financovania kúpy nehnuteľnosti
4. Vypracovanie znaleckého posudku

5. Vyhľadávanie:
  • vhodných investičných možností v oblasti nehnuteľností
  • Vašich nehnuteľností v zozname nezistených vlastníkov
6. Zabezpečenie:
  • informatívnych výpisov z Katastra nehnuteľností
  • právneho vysporiadania nehnuteľností evidovaných v zozname  nezistených vlastníkov