logo

Kontaktné informácie

IMMOFINANC s.r.o.
IČO:  36703451
DIČ:  2022278797

Kontaktná osoba:
Bratrislava:Ing. Beáta Kolářová,
Nitra:          Ing. Peter Mesároš


Adresa: Ďatelinova 4
               Bratislava
        
Mobil: 0903 325 217
           

immofinanc@yahoo.com
www.immofinanc.com